החזון שלנו

במדינת ישראל חיים כ 880 אלף אנשים בעלי מוגבלות מסוימת
חלקם אינם מסוגלים לנוע בקלות ממקום למקום
ופעולה פשוטה כגון ירידה ועלייה במדרגות מתברתת כמורכבת ומסובכת מאוד
חברת פיסגה שמה לעצמה כמטרה לנסות ולהקל
ככל הניתן במידת האפשר לחברינו שמתקשים
את הפעולה הזאת ולו במעט
מעלון מדרגות משופע ומעלון מדרגות מעוקל של
חברת פיסגה עוזר לאותם אנשים להישאר במקום מגוריהם
ולרדת ולעלות במדרגות בקלות יותר וללא תלות רבה
השאיפה שלנו להנגיש ולהיות עזר לכל בית שצריך
אותנו בין אם זה לצורך אדם מבוגר ובין אם זה לצורך אדם שמתקשה בירידה ועלייה במדרגות
אנו נשמח לייעץ לכם ולהיות עזר במידת האפשר
פיסגה מעלונים לוגו